ULTRA EVER DRY

" Špeciálna priemyselná superhydrofóbna a olejofóbna nano ochrana, ktorá odpudzuje takmer akúkoľvek tekutinu, využívajúca nanotechnológiu na pokrytie objektu a vytvorenie vzduchovej bariéry na jeho povrchu... "
ULTRA EVER DRY
YouTube
ikona

OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Ako ULTRA EVER DRY funguje?

ULTRA EVER DRY je dvojzložková ochrana na princípe nanotechnológie. Spodný náter prilne k materiálu a správa sa ako základný náter. Zároveň pôsobí proti korózii a vytvorí akýsi konzistentný podkladový materiál pre nanesenie vrchnej vrstvy ochrany s ktorou následne samočinne vytvorí nano-textúrovaný povrch. Tento povrch vytvára vzorce geometrických útvarov a miliardy medzier, ktoré zachytávajú vzduch, čím vytvárajú "vzduchový dáždnik" na povrchu náteru. Vzniknuté vyvýšeniny na takto ošetrenom povrchu dovoľujú kvapkám vody dotknúť sa povrchu len približne 2-3% ich plochy. Zvyšná voda stečie po "vzduchovom dáždniku". Nano-povlak má tiež nízku povrchovú energiu. Kombináciou týchto elementov sa ULTRA EVER DRY stáva superhydrofóbny a olejofóbny pre rafinované oleje.

2. Čo znamená termín "superhydrofóbny" a "olejofóbny"?

ULTRA EVER DRY vytvára kontaktný uhol s pevnými látkami / kvapalinami 160-175 stupňov. Odpudzovače vody na čelných sklách automobilov majú kontaktný uhol približne 110 stupňov, takže sú len hydrofóbne. Olejofóbny znamená schopnosť odpudzovať olej a uhľovodíky.

popis

3. Ako dlho náter ULTRA EVER DRY?

Životnosť náteru ULTRA EVER DRY záleží na prírodných podmienkach ako je napr. UV žiarenie. Tento náter poskytuje ochranu materiálu pri vonkajších podmienkach približne jeden rok, potom je potrebne obnoviť hornú vrstvu. Ak sa použije ako vnútorná ochrana objektov, materiálov a pod., alebo vonku v krytých priestoroch, potom vydrží viac ako rok. V prípade oslabenia hornej vrstvy vplyvom poveternostných podmienok sa horná vrstva jednoducho obnoví (za predpokladu, že dolný náter je stále funkčný).

4. Aký je pracovný rozsah teplôt ULTRA EVER DRY?

Pracovný rozsah teplôt natretých povrchov je od -34°C do +149°C. Náter fungoval aj pri teplote +260°C, napriek tomu doporučujeme ďalšie testovanie u aplikácií, kde teploty dosahujú viac ako 150°C. Nátery by mali byť aplikované pri teplotách od 10°C do +32°C.

5. Na aké materiály je možné použiť ULTRA EVER DRY?

V podstate na akýkoľvek materiál – oceľ, hliník alebo iné kovy, plasty, koža, drevo, betón, atď.. Náter je možné aplikovať na hladký povrch, napriek tomu zdrsnenie povrchu zlepší adhéziu k povrchu.

6. Aká je odolnosť ULTRA EVER DRY voči oderom?

Jednou z kľúčových vlastností nášho produktu je odolnosť voči oderom. Ochránený materiál poskytuje väčšiu odolnosť voči oderom s výsledkom 350 (metóda ASTM D4060-10). V prípade, že je odolnosť voči oderom hlavnou požiadavkou, doporučujeme príslušný materiál ešte otestovať. Ak je náter oderom poškodený alebo odstránený, je potrebné ho znovu aplikovať.novu aplikovať.

7. Bude náter funkčný aj v prípad, že sa horná vrstva poškodí, alebo z väčšej časti oderom odstráni?

Áno. V mnohých prípadoch môže byť superhydrofóbna vrstva náteru znížená alebo poškodená, ale zostávajúce vrstva stále chránia materiál pred vlhkosťou, koróziou, vytváraním ľadu a pod. Vždy to záleží na jednotlivých typoch aplikácií.

8. Akú farbu má samotný náter?

Štandardný náter má bielu priehľadnú farbu. Bezfarebnú variantu zatiaľ ponúknuť nemôžeme. V prípade záujmu sme schopní dodávať aj farebné varianty (v tomto prípade budeme požadovať odber stanoveného minimálne množstva). Doporučujeme najskôr vyskúšať štandardný náter – skôr ako budete požadovať farebnú variantu.

9. Na koľko m2 vystačí 1 l náteru ULTRA EVER DRY?

Približne na 6 m2 plochy.

10. Ako dlho schne náter ULTRA EVER DRY?

Dolná vrstva cca. 20 – 30 minút, horná vrstva cca. 5 – 10 minút. Tieto hodnoty je možné skrátiť použitím horkovzdušnej pištole alebo fénom.

11. Aká je doba skladovateľnosti a skladovacia teplota?

Doba skladovateľnosti je približne 2 roky a skladovacia teplota od 4°C do 40°C.

12. Pôsobí UV žiarenie na ULTRA EVER DRY?

ULTRA EVER DRY formula môže byť ovplyvnená UV žiarením, čím sa môže jej životnosť skrátiť. Nové receptúry ULTRA EVER DRY sa momentálne vyvíjajú tak, aby sa efekt pôsobenia UV žiarenia na aplikované plochy znížil.

13. Aká je odolnosť ULTRA EVER DRY voči chemikáliám?

Tak, ako aj u iných náterov, i v tomto prípade to závisí od príslušnej chemikálie. Ultra-Ever Dry odolný voči širokej škále chemikálií napr. väčšine kyselín, žieravín a rafinovaných olejov.

14. Aké chemikálie nie sú s ULTRA EVER DRY kompatibilné?

Napr. alkohol alebo detergenty majú za následok zmytie náteru z povrchu. Ak sa nekompatibilné chemikálie odstránia, superhydrofóbnosť sa vo väčšine prípadov obnoví.

15. Ako ULTRA EVER DRY reaguje na kyseliny/zásady?

Silné kyseliny nie sú vo väčšine prípadov problém. Výborné výsledky prinieslo testovanie napr. s kyselinou fosforečnou, kyselinou sírovou alebo chlorovodíkovou. Dobré výsledky tiež prinieslo testovanie bielidiel a žieravín.

16. Pomôže ULTRA EVER DRY v prevencii proti korózii?

Áno, ULTRA EVER DRY je rezistentný proti korózi. Zväčšenie spodnej vrstvy ochranného náteru zvýši životnosť. Aplikováním ULTRA EVER DRY na natretý povrch, polyuretánový náter alebo inak ošetrený povrch sa zvýši odolnosť voči korózii na stupeň 5.

17. Ako sa ULTRA EVER DRY aplikuje?

Aplikuje se striekacou pištoľou alebo vzduchovým rozprašovačom. POZOR: pri všetkých aplikáciach je potrebné použiť ako spodný, tak aj horný náter ULTRA EVER DRY!

18. Je ULTRA EVER DRY vodivý?

Nie, nie je. Môže byť bezpečne aplikovaný na elektrické motory, spínače, elektrické a elektronické komponenty a pod.

19. Je ULTRA EVER DRY horľavý?

Polymérne pojivá nie sú nehorľavé, pretože sú na báze uhlíka, teda môžu horieť alebo sa roztopiť. Treba mať na pamäti, že hrúbka náteru ULTRA EVER DRY je len 25 µm. Pokiaľ je prioritou nehorľavosť materiálu, doporučujeme ďalšie testovanie u príslušnej aplikácie.

20. Ak je ULTRA EVER DRY aplikované na textílie, odstránia sa praním?

Áno, po niekoľkých vypraniach. Na požiadanie Vám môžeme dodať upravený spodný náter, aby sa zvýšila trvanlivosť ochrany textílie.

21. Je možné ULTRA EVER DRY využívať tam, kde bude povrch s ochrannou aplikáciou neustále ponorený v tekutine napr. vnútro potrubia nepretržite naplnené vodou?

Žiaľ nie, toto nie je vhodné použitie. Dôvodom je to, že sa na povrchu nevytvorí "vzduchový dáždnik". (viz bod. 1).

22. Môžem použiť ULTRA EVER DRY na auto?

Náter ULTRA EVER DRY je možné použiť na auta, avšak doporučujeme ho aplikovať len na spodnú časť vozidla. Na interiéry áut alebo predné sklo ho aplikovať nedoporučujeme z dôvodu mierneho sfarbenia ošetrenej plochy. Výnimkou môžu byť niektoré pracovné stroje a vozidlá, napr. vozidlá prepravujúce cement, off-roady a pod., kde estetický vzhľad nie je prioritou na rozdiel od požiadaviek na čistotu, antikorozivitu, zabránenie tvorbe ľadu alebo údržbu týchto vozidiel a ich riadenie.

23. Kde zohnať výrobcom odporúčaný xylén alebo riedidlo na báze xylénu?

Riedidlo na báze xylénu je v SR bežne dostupné a známe pod označením "Riedidlo S 6005". Týmto riedidlom odporúčame vyčistiť striekaciu pištoľ (video "Ako naniesť ULTRA EVER DRY?" na úvodnej stránke ). Týmto riedidlom tiež odstránite ULTRA EVER DRY z miest, kam bol nanesený nedopatrením (a to aj zaschnutý).