ULTRA EVER DRY

" Speciální průmyslová superhydrofobní a olejofobní nanoochrana, která odpuzuje téměř jakoukoliv tekutinu, využívající nano- technologii k pokrytí objektu a vytvoření vzduchové bariéry na jeho povrchu... "
ULTRA EVER DRY
YouTube
ikona

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy NetDesign, s.r.o., které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy NetDesign, s.r.o. z www.nanotechshop.sk . Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, a že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2. Ceny

Platná cena je cena, uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH. Připočítává se cena poštovného, balného a poplatek za dobírku.

Cena poštovného a balného činí v Slovenské republice:
Celkem 0,5 – 4,5 litru  ULTRA EVER DRY:  10 € (12,10 € s DPH)
Celkem 5 a více litrů  ULTRA EVER DRY:  ZDARMA

Poplatek za dobírku činí:  2 € (2,42 € s DPH)

3. Dodání zboží a způsob platby

Objednané zboží je odesláno do 7 kalendářních dnů po obdržení objednávky. Provozovatel internetového obchodu firmy NetDesign, s.r.o. si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Provozovatel si vyhrazuje právo dodat celkový objednaný objem v jiném objemovém balení než bylo objednáno. Tento krok však nesmí mít vliv na prezentovanou cenu. Dodání objednaného zboží po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím.

Objednávky se vyřizují s možností následujících dvou variant plateb:

a) Dobírka - platba při doručení přepravcem na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce. Zboží na dobírku zasíláme pouze do výše objednávky 300 € (363 € s DPH).
b) Bankovním převodem před dodávnkou zboží - kupující obdrží na zadaný e-mail podklady k provedení platby, přičemž zboží bude expedováno v nejkratším možném termínu od data připsání platby na účet prodávajícího

4. Výměna zboží

Výměna zboží prodávajícím se může provést během 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní zašle zboží nové. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží včetně dopravy hradí prodávající.

5. Právo na storno kupní smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní od odstoupení smlouvy vrátí celou prodejní cenu včetně dopravného na bankovní účet kupujícího. Poplatky za převod – vrácení peněz hradí prodávající.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

6. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů v ČR. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady způsobené dopravcem neručíme. Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem firmy NetDesign, s.r.o.

7. Kontaktní údaje prodávajícího

NetDesign, s.r.o. Kosmova 342/10, 460 14 Liberec 13, Česká republika
tel.: +420 608 514 272
e-mail: shop@nanotechshop.sk
web: www.nanotechshop.sk 

8. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy NetDesign, s.r.o. jsou platné od 1.12.2013. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.